Mar 02, 2024

Tác giả

LĐ Lộng Chương
Hình ảnh
#1

 

LĐ LỘNG CHƯƠNG

 

Tên thật Lê Đình Lộng Chương

Sinh năm 1948

Quê quán Bồ Bãn, Triệu Phong, Quảng Trị

Cựu học sinh trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị

Tốt nghiệp Cử  Nhân Văn Chương Đại Học Văn Khoa Huế

Nhiều thơ sáng tác được phổ biến trong giới thân hữu.

Đã in DÒNG TÌNH RA KHƠI - 2005.

Hiện ở tại Bà Rịa, Vũng Tàu Việt Nam

-*-

 

 

Tất cả các bài của tác giả LĐ Lộng Chương:

Khúc Sông Ca - Đường thi Việt Nam - Jun 28, 2017
Thiếu Xuân Hành - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2017
Chú Nhật - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2017
Khi Về Phố - Thơ mới hiện đại VN - May 24, 2017
Thơ hòa vận LĐ Lộng Chương cùng bạn hữu Bài Cho Trường Cũ - Thơ nối điêu - May 10, 2017
Bốn Năm Tình Bà Rịa - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2017
Ký Ức Ngày Khai Trường - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2017
Hương Phố Bên Sông - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2017