"Hồn lưu lạc chưa hề thờ một Chúa
Yêu một người ta dâng cả tình thương"
                                          (Huy Cận)
                                      
Xin đừng đuổi con chim bé nhỏ
Vì tiếng ca lành ru tôi ngủ hôm nay
Xin đừng ngắt bông hồng trước ngõ
Lỡ em về sao biết có tôi đây... ?

Trời xanh quá nên hồn mây trắng
Và bướm vàng quên lối đậu trên tay
Xin một chút bình yên cho tôi được ngắm
Áo em về thấp thoáng nắng thu bay

Vuông đất mới cỏ non vừa nẩy lá
Hương mộc lan nở sớm lẩn trong không
Em qua đó - gót hồng trên sỏi đá
Tưởng mùa xuân, vườn cải ra bông

Có phải em mang bình minh trên trán
Cho buồng cau trổ muộn hoa xưa
Tôi nằm đếm tiếng chuông giáo đường buổi sáng
Rớt ngập ngừng quanh mấy ngón chân thưa...

Hay em giấu mặt trời dưới áo
Hay em cười thành thử tôi vui
Trong một phút bỗng thấy mình ngoan đạo
Biết lòng nhau sao Chúa khỏi ngậm ngùi..!


LĐ Lộng Chương