Mar 02, 2021

Tác giả

Hoàng Long Hải
Hình ảnh
#1

 

 

 

Hoàng Long Hải

(tuệchương)

tuổi Bính Tý

 

Dạy học 10 năm

Phục vụ Quân đội 4 năm

Phục vụ Cảnh sát 4 năm

 

Sách đã soạn (giáo khoa)

- Sử - Địa lo71o Đệ tứ.

- Công dân giáo dục lới Đệ tứ (cấp 2)

- Công dân giáo dục lớp Đệ tam.

- Việt Văn lớp Đệ tam ( Văn chương bình dân - cấp 3)

 

Sách văn chương:

- Viết về Huế tâp 1 và 2

- Hương tràm Trà Tiên

(Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng)

Hồi ký.

- Quê ngoại (Những bài viết về Quảng Trị)

- Vế Nam (Hồi ký tù cải tạo)

 

Sách dịch:

- Anh em thù địch (Brother enemy)

- Trận đánh Mậu Thân ở Huế (The battle for Hué)

 

Sách tiếng Anh:

- Vienames Popular litterature.

 

-oOo-

 

Tất cả các bài của tác giả Hoàng Long Hải:

Một Cõi Xa Người - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2019
Chén Ngọc phân tích một bài thơ hay! - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 31, 2017
Cái Hòm Thiếc - Truyện ngắn - May 11, 2017