Dec 03, 2020

Tác giả

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

Nội dung thủ bút:

Giày mũ, xe cộ, nhà cửa, cho đến báo chí, sách vở, tranh ảnh, âm nhạc… sản xuất cùng một khuôn, tiêu thụ theo một loạt, bản ngã của từng người bị số đông uy hiếp tràn lấn, cả thế giới rồi phục sức, ăn ở, nói cười, suy nghĩ, không ai bảo ai mà ai cũng giống ai, mọi người rồi biến thành như một người vô danh! [2]

Lãng Nhân (Phùng Tất Đắc): Làm báo, viết văn. Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1907 tại Hà Nội

Tác phẩm: Trước đèn (1939), Chuyện vô lý (1942), Chơi chữ (1960), Giai thoại làng Nho (1963), Hán Văn tinh tuý (1965), Thơ Pháp ngữ tuyển dịch (1968), Chuyện cà kê (1968)

Tác phẩm ký dưới bút hiệu Cố Nhi Tân (Những tiểu truyện danh nhân): Khổng Tử (1968), Tư Mã Quang, Vương An Thạch (1968), Nguyễn Thái Học (1969), Tôn Thất Thuyết (1969), Nghiêm Phục (1970)

****************************

 
Lãng Nhân Phùng-Tất-Đắc sinh ngày 20 tháng 6 năm 1907 tại Hà Nội . Ông làm báo, viết văn. Ông đi vào cuộc đời văn chương từ năm 23 tuổi . Bắt đầu từ năm 1930 Lãng Nhân viết cho tờ báo Đông Phương rồi qua Thời Báo, Duy Tân, Nhựt Tân, Hải Phòng Tuần Báo, Ích Hữu và Đông Dương Tạp Chí . Có lúc ông giữ chức vụ Giám Đốc cho hai tờ báo viết bằng Pháp ngữ: Le Cri de HaNoi và Fléchettes .

Ông uyên thâm cả Tây học lẫn Hán học, những gì ông viết ra đều có giá trị về tư tưởng. Là một cây cổ thụ trong Văn học VN
Năm 1975 ông sang tỵ nạn tại Cambridge, nước Anh  và mất ngày 29 tháng 2 năm 2008.

Tác Phẩm 

- Trước Đèn (1939)
- Chuyện Vô Lý (1942)
- Chơi Chữ (1960)
- Giai Thoại Làng Nho (1963)
- Hán Văn Tinh Túy (1965)
- Thơ Pháp Ngữ tuyển dịch (1968)
- Chuyện Cà Kê (1968)

Tác Phẩm ký dưới bút hiệu Cô-Nhi-Tân


Tập Tiểu Truyện danh nhân

- Khổng Tử (1968)
- Tư Mã Quang, Vương An Thạch (1968)
- Nguyễn Thái Học (1968)
- Tôn Thất Thuyết (1968)
- Nghiêm Phục (1968)
 
  • Hương sắc quê mình
  • Nhớ nơi kỳ ngộ
 
*****

 

 

Tất cả các bài của tác giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc:

Chơi Chữ - Tiểu luận - Tạp bút - Aug 12, 2020
Hà Thượng Nhân - Viết về tác giả & tác phẩm - Dec 19, 2016