Dec 04, 2020

Tác giả

Phan Khâm
Hình ảnh
#1
Phan Khâm

Phan Kham phanvyle@yahoo.com


PHAN KHÂM

Nguyên quán: Đạo Đầu, Triệu Phong, Quảng Trị

Sinh trưởng : Kim Đâu, Cam Lộ

Tác phẩm :  

                  - Bên Dòng Thạch Hãn - Thơ - 2002

                  - Dòng Sông Thao Thức - Thơ - 2006

                  - Ước Mơ - CD - Những tình khúc phổ nhạc - 2006

Hiện định cư tại Tiểu bang Maryland - Hoa Kỳ.

Tất cả các bài của tác giả Phan Khâm:

Mười thương em, mười thương / Cột Cây Số Hăm Hai - Thơ mới hiện đại VN - Mar 12, 2018
Tin Xuân - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2018
Chào Xuân Lý Hiểu và Phan Khâm - Thơ xướng họa - Jan 02, 2018
Vườn Xuân / Tuyệt Vời - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
Thỏ Thẻ Bốn Mùa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2017
Vào Thu / Nợ - Đường thi Việt Nam - Oct 03, 2017
Hoa Nở Bao Giờ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Thật Là Hư Vô / Ngày kia trở lại - Thơ mới hiện đại VN - Aug 09, 2017
Chiếc Lá Mùa Thu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2017
Trắng Như Gòn/Khắc Khoải Quê Hương/ Bát Quái/Đêm Vẫn Là Đêm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 27, 2017
Thơ Phan Khâm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 17, 2017
Giao Duyên & Vũng Xoáy - Đường thi Việt Nam - Jun 30, 2017
Cây Đa Bến Cộ - Nhạc Nguyễn Tất Vịnh - YouTube - Jun 15, 2017
Tình nghĩa đôi ta - Thơ mới hiện đại VN - Jun 06, 2017
Cung Đàn Mộng Mơ - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2017
Chẻ tóc làm tư - Thơ mới hiện đại VN - May 15, 2017
Bướm vàng đang đậu - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2017
Dấu vết nào sắt son - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2017
Chiều Ơi Quê Ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2017
Nắng Đông Hà - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2017
Vần Thơ Cho Ai - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2017
Nợ Với Giai Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Mar 31, 2017
Hong Tóc/ Ở trong khuy áo - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2017
Nắng & Ngày Kia Trở Lại - Thơ mới hiện đại VN - Mar 11, 2017
Tuyệt Vời & Cung Đàn Mộng Mơ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 05, 2017
Tà Dương & bài hoạ của nhiều tác giả - Thơ xướng họa - Sep 21, 2016