Dec 04, 2020

Tác giả

Kiều Tri Chi 喬知之

Kiều Tri Chi 喬知之
Sơ Đường
 


Kiều Tri Chi 喬知之 (?-697), tự không rõ, không rõ năm sinh, mất năm Thần Công đầu đời Võ Hậu (697), người Phùng Dực, Đồng Châu (nay là Đại Lệ, Thiểm Tây, Trung Quốc). Ông từng giữ chức Hữu bổ khuyết, Tả ty lang trung đời Võ Hậu, sau bị hại vì theo Võ Hậu. 

Ông nổi danh nhờ văn thơ, người đời sau sưu tầm thành "Đường Kiều Tri Chi thi tập" 唐喬知之詩集.

Tất cả các bài của tác giả Kiều Tri Chi 喬知之:

Chiết dương liễu 折楊柳 • Bẻ liễu - Đường thi Trung Quốc - Mar 08, 2015