Sep 27, 2020

Đường thi Trung Quốc

Thù Lý Mục kiến ký - 酬李穆見寄
Lưu Trường Khanh - 劉長卿 * đăng lúc 06:14:33 AM, Apr 14, 2018 * Số lần xem: 1775
Hình ảnh
#1

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Thịnh Đường
酬李穆見寄Thù Lý Mục kiến ký

Huệ Thu Chuyển dịch


孤舟相訪至天涯,
萬轉雲山路更賒。
欲掃柴門迎遠客,
青苔黃葉滿貧家。

Cô chu tương phỏng chí thiên nhai,
Vạn chuyển vân sơn lộ cánh xa.
Dục tảo sài môn nghinh viễn khách,
Thanh đài hoàng diệp mãn bần gia.

Một chiếc thuyền đơn, một góc trời
Đường xa đầu núi áng mây trôi
Cổng Sài rộng mở không mừng khách
Cảmh đó thềm rêu lá úa rơi...

Huệthu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
thành thật cảm ơn thi hữu Cố Hương
Hue Thu Apr 14, 2018
Dạ thành thật cảm ơn thi hữu Cố Hương đã góp ý Để rộng đường hiểu biết thật ơn ích vô cùng...

Sài MÔn Chủ Nhân vô vàn cảm tạ và kính chúc thi huynh thân tâm thường an lạc

Thân kính
Thù Lý Mục kiến ký
Cố Hương Apr 13, 2018
Xin có vài ý kiến về bài thơ " Thù Lý Mục kiến ký" như sau :

Thù : đáp lại, trả lời .
Kiến ký : bài thơ người gửi tặng mình .
Lý Mục : rể của Lưu Trường Khanh .
Lý Mục có gửi tặng cha vợ một bài thơ, nên Lưu Trường Khanh làm bài thơ trên trả lời .

Thơ của Lý Mục như sau :

寄妻父劉長卿

處處雲山無盡時,
桐廬南望轉參差。
舟人莫道新安近,
欲上潺湲行自遲。

李穆
全唐詩-卷215-9

Ký thê phụ Lưu Trường Khanh

Xứ xứ vân sơn vô tận thì,
Đồng Lư nam vọng chuyển sâm si .
Chu nhân mạc đạo Tân An cận,
Dục thướng sàn viên hành tự trì .

Lý Mục

Dịch :

Kính gửi ông nhạc Lưu Trường Khanh

Núi cao liên tiếp khắp nơi,
Đồng Lư nhìn xuống một trời phân vân .
Tân An đừng bảo rằng gần,
Muốn lên, nước ngược giữ chân con thuyền .

Lý Mục từ Đồng Lư ( Chiết Giang) theo sông Đồng Giang qua sông Tân An để ngược dòng lên Tân An (huyện Hấp 歙县, An Huy 安徽) là nơi Lưu Trường Khanh ở . Lưu Trường Khanh rất quý trọng rể và thương con gái, nên tự mình sửa sang nhà cửa, quét dọn lá cây , chuẩn bị thức ăn rượu uống tiếp đãi rể quý . Lại tự coi nhà mình như sài môn, bần gia là thái độ khiêm tốn của một thi nhân giản dị ....Kính báo .