Sầu Vong Quốc
 (Mến Họa)

Non sông bức tử  nát lòng anh
Bảo Quốc  An Dân, mộng chẳng thành
Canh bạc chửa xong đành xóa vội
Ván cờ ngang ngửa phải thua nhanh
Giang sơn tan tác chim lìa tổ
Xã tắc xác xơ  lá rụng cành
Biển đảo, biên cương nay mất trắng
Nỗi sầu mất nước  thấu cao xanh !

Duy Anh
30/1/ 2018  Sống Lại Tết Quang Trung
                   (Bài Xướng)

Xuân chờ Nguyễn Huệ dẫn hùng anh
Thẳng tiến Thăng Long giải phóng thành
Thái thú ca nhi chuồn gót vội
Chư hầu kịch bản khép màn nhanh
Vinh quang nguyệt quế choàng dân tộc
Hạnh phúc hoàng mai điểm đóa cành
Kỷ Dậu mùng năm mừng đại thắng
Vươn mình én liệng khắp trời xanh

Bửu Tùng
18/1/2018