Lại Tết

L
ại trở về đây tết lạc loài
Mở ngăn dĩ vãng lục bình mai
Gom chua xót dựng cành nêu mới
Kết nhớ nhung treo chuỗi pháo dài
Hái lộc bao cây còn héo úa
Xông nhà chiếc bóng đã mờ phai
Khói hương từ độ tàn tro ấy
Vạn nỗi xuân sầu biết gởi ai?

nguyễn vô cùng


Image result for trang hinh dong images

Lời Còng Gió
 
T
hôi có buồn chi cảnh đoạn tràng
Công trình những muốn góp nhân gian
Xây vùng quan ải thơ còn vọng
Đắp dải sơn hà mộng chửa tan
Lớp sóng gầm gừ đâu ngại nỗi
Ngọn triều ngấp nghé chẳng từ nan
Mai này bể thẳm vườn dâu biếc
Mới biết lòng ai đá thử vàng

nguyễn vô cùng