5 Bài Lục Bát  Làm Mau  


1,
Làm chơi...mình thử làm chơi
Năm bài lục bát, để rồi xem sao?
Có câu nào rất ngọt ngào
Xin mời bạn cạn, mình...vào, vào đi!


2,
Năm người có năm cái ly
Cái ly chia biệt gửi về Quê Hương
Xa nhau mới thấu đoạn trường
Nỗi đau đứt ruột đừng còn nữa nghe!


3,
Chúng ta gặp để rồi...lìa
Bàn tay khi chạm rồi về...đăm chiêu!
Nhớ chăng?  Không nhớ, một chiều:
Chúng ta ly khách, con diều gió bay...


4,
Chúng ta, ai cũng đọa đày
Áo cơm ràng buộc từng ngày tha hương
Gặp nhau, còn thấy, còn thương
Xa nhau...ừ cũng trăm đường xa nhau!


5, 
Năm bài lục bát làm mau
Cầm như chút rượu, rượu vào lời ra
Có lời nào đó xót xa
Cầm như có một thuở ta với mình!


huệthu
08 11 2017

Image result for trang hinh dong images

 Họa liền bài:
5 Bài Lục Bát Làm Mau
của Chị Huệ Thu5 Bài Lục Bát Họa Mau

1,
Người làm lục bát như chơi
Nhanh tay tôi họa góp lời xem sao
Gõ mau chắc khó ngọt ngào
Nếu không ưa ý đoạn nào - bỏ đi

2,
Thơ đầy, rượu vẫn tràn ly
Nếu như cạn cốc nhớ ghì vị hương
Tưởng rằng "túy ngọa sa trường..."
Mười năm chinh chiến tai thường đã nghe.

3,
Nhắc làm chi! chuyện xa lìa...
Để cho khuôn diện ủ ề ... đăm chiêu!
Trông xa mây nhạt sương chiều
Tung tăng theo gió nâng diều cao bay...

4,
Ngoa ngôn tránh tiếng tù đày
Dựng nhà "cải tạo" tràn đầy quê hương
Đời còn giữ mãi vết thương
Trái tim khối óc khó đường lẫn nhau...

5,
Năm bài lục bát họa mau
Lời này mượn ý giải sầu gõ ra
Thơ nào mà chả xót xa
Mượn câu họa vận, kể qua chuyện mình.

Hạ Thái
08 11 2017

Image result for trang hinh dong images