Jul 22, 2024

Thơ thời sự

Dơi Chuột
Phạm Đức Quý * đăng lúc 09:17:57 PM, Sep 30, 2016 * Số lần xem: 1625

 ( nhân họp xong...)

Tất cả thế là đã rõ rồi
Chuột.Dơi.Dơi.Chuột đã bày phơi
Lũ  dơi - vẫn lũ dơi răng chuột
Đàn chuột-vẫn đàn chuột mặt dơi.!
Xẻ thịt - đã xong phần xẻ thịt
Chia xôi-đã hết việc chia xôi
Cứ vòng quanh thế,vòng quanh thế
Lại xẻ , lại chia chác , lại xơi !

Lại xẻ.Lại chia chác,Lại xơi .
Đất này lắm thịt với nhiều xôi
Lũ dơi gắng vét  không giây nghỉ
Đàn chuột cố vơ  chẳng phút ngơi
Kế hiểm tung ra  lừa mọi chỗ
Mưu sâu bày đặt  bịp nhiều nơi
Thịt xôi vơ vét nhiều , nên cạn !
Chúng nó cắn nhau để chiếm mồi !

Chúng nó cắn nhau để chiếm mồi
Bao phen tàn bạo quá đi thôi
Giành xôi lắm chuột không đường sống
Đoạt  thịt nhiều dơi  nhà đá ngồi !
Kẻ thắng xỏ hia đi , thét lác !
Đứa thua tụt dép chạy , im hơi !
Tranh ăn còn lắm trò gay cấn
Gắng đợi mà xem , sắp hết rồi !

30-9-2016
Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Sài Môn Chủ Nhân họa:
Hue Thu Sep 30, 2016
Sài Môn Chủ Nhân họa:

Dâu Biển Coi Như Đáo Hạn Rồi
1,

Dâu biển coi như đáo hạn rồi
Một bầy khốn nạn mặt đang phơi
Tên nào chậm lụt còn thân chuột
Đứa khéo xun xoe đã hóa dơi!
Này, bọn ngu si ăn bát cháo
Nọ, phường trí tuệ hưởng phần xôi
Dưới trên như thế là cương lĩnh
Không đứa nào không có miếng xơi!

2,

Không đứa nào không có miếng xơi
Dẫu là cơm tẻ, dẫu là xôi
Bụng no, vỗ bụng ra sân nghỉ
Môi nhạt, tô môi vào phủ ngơi
Giải phóng xua dân rinh rộng chỗ
Kết bè với giặc tha hồ nơi
Truyền tôn lưu tử ta là cáo
Không sợ tương lai sẽ thiếu mồi!

3,

Không sợ tương lai sẽ thiếu mồi
Đô la đầy túi thế là thôi
Đất mua ở Mỹ tha hồ đứng
Nhà tậu bên Âu mát mẻ ngồi
Lắm bạc lắm vàng, ai ít chớ?
Nhiều môi, nhiều mép, hẳn nhiều hơi!
Vội lên đồng chí...nay đồng cảnh
Dâu biển coi như đáo hạn rồi!

Sải Môn Chủ Nhân