Image result for chén rượu images

Kính gửi chị Huệ Thu . đã có quá nhiều người ngợi ca về con người và thơ ca của chị . em là kẻ hậu sinh không dám bình luận gì mà chỉ đọc và rất tâm đắc. đặc biệt là nhận xét của cố thi sĩ Hà Thượng Nhân . quả là chí lí. xin mạo muội có vài câu kính tặng chị có gì không phải kính mong chị đại xá. kính chúc chị cùng toàn gia luôn vui khỏe hp :


      SÀI MÔN
 
Sài môn hai tiếng đỗi thân thương
Trọng lễ khiêm cung rất nhún nhường.
Mặc khách vừa qua lòng đã mến
Tao nhân mới lại dạ liền vương.
Tỏ bày mọi nhẽ điều nhân ái
Chia sẻ bao nhiêu chuyện thế thường
Sớm tối vui vầy câu xướng họa.
Nghĩa tình thắm đượm khắp muôn phương.

                                       HV /05/17     
Image result for tranh ve nha ngheo images
 
    CỬA SÀI MÔN*
 

Tuyệt vời câu chữ cửa Sài Môn
Mỹ quốc xa xôi nức tiếng đồn.
Ấm dạ quê người đêm quạnh vắng.
An lòng đất khách buổi hàn ôn.
Đường trần lữ thứ vui chân sáo
Nẻo thế thi nhân mải bước dồn.
Tri kỷ kể gì sông bể cách
Mặc đời trì trích dại hay khôn.

                                       HV 05/17    HUỆ THU NỮ SĨ
   (Kính tặng chị HT)


Thông tuệ ai bằng chị Huệ Thu.
Hiền như sương sớm tiếng chim gù
Thân thương giống tựa lời em gọi.
Ấm áp như là tiếng mẹ ru.
Lục bát du dương dường tít tắp.
Đường thi  bay bổng mãi xa mù.
Nỗi sầu xa xứ bao giờ hết
Xin  trời trút sách những thâm u.

                          HuyVụ 05/2017
  


 

Image result for chén rượu images