Apr 06, 2020

Tác giả

Hồ Chí Bửu
Hình ảnh
#1
#2
#3

Tất cả các bài của tác giả Hồ Chí Bửu:

Chùm Thơ Không NGủ Được - Thơ mới hiện đại VN - Feb 14, 2016
Bá Tước Không Ngai / Và Tôi Đi Tìm / Như Không / Tín Đồ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 09, 2016
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu Tại Vũ Điệu Cha Cha - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2015
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu Một Mình - Thơ mới hiện đại VN - Dec 24, 2015
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu Gởi Hảo Bằng Hữu - Thơ mới hiện đại VN - Dec 19, 2015
Chùm Thơ Thơ Hồ Chí Bửu THÔNG ĐIỆP…GHEN ! - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2015
Chùm Thơ Thơ Hồ Chí Bửu (Ngôn Ngữ Không Nhiễm Khuẩn) - Thơ mới hiện đại VN - Oct 23, 2015
Trái Tim Chai Sạn Cũ Mèm - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2015
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu THỊ NGÂN NGHE CHỈ … - Thơ mới hiện đại VN - Sep 22, 2015
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu Phong Độ Là Nhất Thời Đẳng Cấp Là Mãi Mãi - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2015
Phớt Qua Đời Nhau / Thề Có Ngọn Đèn / Hụi Chết - Thơ mới hiện đại VN - Aug 06, 2015
Giới thiệu tập thơ mới của HCB - Tập thơ - Jul 22, 2015
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu / Sinh Nhật Của Người Dưng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 09, 2015
Thơ Hồ Chí Bửu - Chủ Nhật 7 6 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 14, 2015
Tháng Tư Và Thân Phận... - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Chùm Thơ hồchíbửu. - Nhỏ Biết Rồi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2015
Chùm Thơ Ngắn Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2015
Tho Ho Chi Buu - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2015
Thơ Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 11, 2015
Thơ Hồ Chí Bửu TA NÍN THINH… - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2015
Thơ HồChíBửu / Chiều Tiễn Đưa ... - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2015
Đam Mê / Giáng Sinh Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Dec 22, 2014
Thơ Hồ Chí Bửu / Muộn ... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 13, 2014
Thơ Hồ Chí Bửu Em Và Đao Phủ Thủ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2014
Thơ Hồ Chí Bửu Thăng Ca 2 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2014
Tho hồchíbửu - Thang Ca - Thơ mới hiện đại VN - Sep 26, 2014
Ta Gọi Em Là O Huế - Thơ mới hiện đại VN - Aug 20, 2014
Thơ HỒ CHÍ BỬU- - Thơ mới hiện đại VN - Jul 25, 2014
Thơ Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 02, 2014
Xin Làm Rễ Huế & Quá Đát - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2014
Chùm Thơ Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2014
PHỐ MỌI… - Truyện ngắn - Oct 05, 2013
Chùm Thơ Ngắn Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 20, 2013
Thơ Hồ Chí Bửu 7 - Thơ mới hiện đại VN - May 12, 2013
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu 6 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2013
hắn / em / và ta - Thơ mới hiện đại VN - Mar 07, 2013
Liên Khúc Xuân. - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2013
Thơ Hồ Chí Bửu 5 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 23, 2013
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu 4 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2012
Quán Khuya - Thơ mới hiện đại VN - Nov 17, 2012
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2012
Chùm Thơ Hồ Chí Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2012
Ai Mua Thơ ? - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012
Chiều Mưa Uống Rượu Một Mình / Sông Hồ … - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012
Xuống Núi & Nguyệt Thực.. - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2012
Thơ Hồ Chí Bửu phổ nhạc : - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2012
Còn Mình Em Thôi ... - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2012
Chơi Tiếp… - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2012
Độc Ẩm Chiều Cuối Năm…(2) - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2012
Mùa Đông Chanh Nhớ Nguoi Xua - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2011