Xuân  Sang  1 - 2


1.    

“Ví dầu... ngày tháng thoi đưa
Bao năm chờ đợi... anh chưa thấy về...”
Giữ tình yêu một miền quê
Người đi xa xứ... mơ về cố hương
Lâu rồi, nhớ nhớ, thương thương
Câu hò, Điệu lý vấn vương, ngọt ngào
Vẫn còn đây, nhịp võng chao
Vẫn còn đây, giọng Ca dao... ơi à...
Núi ngàn năm đã cỗi già
Mà xanh, xanh ngắt quê nhà chiều nay
Tình thơ thả chạm bóng mây
Cho tôi thả nhớ vào ngày Xuân sang
Cho tôi một chút nắng vàng
Trải lên mây trắng... mơn man cánh diều
Tre gầy rủ bóng xiêu xiêu
Bến xưa yên ngủ giữa chiều mông mênh
Con đò sóng vỗ chông chênh
Cánh hoa theo nước, bồng bềnh tha phương
Mái tranh, khói bếp vương vương
Thời gian nhẹ bước bình thường... ngày đi...


2.

Xa quê... nhớ buổi phân kỳ
Người buồn, cởi áo biệt ly quan hà
Vẫy tay, từ tạ thiết tha
Người đi vào Cõi phong ba, dặm ngàn
Đêm buồn nghe tiếng thở than
Rơi rơi theo ngọn nhang tàn khói sương
Nhang tàn, đọng chút trâm hương
Đèn khuya bấc lụn... đêm trường Heo May
Cửa Sài gõ nhịp gió lay
Bên song, ngồi ngắm mưa bay đầy trời
Giọt buồn đọng lại tròn rơi
Tiếng mưa tí tách, đầy vơi... tự tình
Một mình đối ẩm một mình
Một mình, một bóng, một bình rượu say
Chén buồn, chén đắng, chén cay
Nỗi thương, nỗi nhớ vơi đầy, nghiêng chao
Người buồn héo hắt, hư hao
Ta còn một chút chiêm bao bên đời
Dẫu xuôi góc biển chân trời
Tấm thân lưu lạc... giữ lời chân quê
Tình xa đau đáu hẹn thề
Xuân sang có kẻ sầu tê... nhớ nhà...

                              
     Nha Trang, tháng 01. 2018
      Lê  Kim  Thượng