Aug 02, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Chúc Tết
Thư Khanh * đăng lúc 08:17:06 PM, Jan 30, 2015 * Số lần xem: 1000
Hình ảnh
#1

chúc tết nữ sĩ dương hồng anh nam cali 84 tuổi 

TRẺ MÃI
KHÔNG GIÀ .

Mỗi xuân mỡi tuổi mỗi không già .
Chúc chị ngày ngày sang tác thơ .
Tứ càng lai láng - càng tươi sang .
Mỗi vần mỗi đẹp tựa nhành hoa .
- Ba năm lien tục sanh ba đứa ( * )
Chúc :Năm nay nữa chẳng nề hà .
* Cứ vịn túi thơ mà đứng dậy .
Dòng dõi DƯƠNG KHUÊ - thế mới là .

THƯ KHANH ( Seattle - 1-28- 2015 - đang chờ con DÊ tới)
PS- (* ) = ba năm vừa qua nữ sĩ DƯƠNG HỒNG ANH in ba tác phẩm = " đẻ con tinh thần - PHỤC chi thiệt tình : về sức sang tác mà về tiền IN THƠ nữa - Nữ sĩ là cháu nội cụ DƯƠNG KHUÊ có khác .


                                    ********

 

chúc tết nữ sĩ việt nữ hoan châu - quốc hương nam cali 94 tủổi

CHÚC TẾT Nữ sĩ VIỆT NỮ HOAN CHÂU - QUỐC HƯƠNG 94 tuổi tại Nam Cali .

Quốc Hương - trẻ mãi không già ,
Mỗi năm xuân đến - vẫn là ...QUỐC HƯƠNG .
- Còn trời còn nước còn non ,
Mỗi xuân trẻ lại như xuân đất trời .
- Xuân này lòng rộn tiếng vui ,
Em xin chúc Chị : yêu đời thêm ra .
Tay tiên chữ nghĩa văn thơ ,
Tiếng lừng vang khắp gần xa trong ngoài .
Chúc Chị dòn mãi tiếng cười ,
Nghe như tiếng suối từ nơi đầu nguồn ...

THƯ KHANH - bài 44-chúc tết ( Seattle - 1- 27- 2015 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.