May 15, 2022

Tác giả

Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805)
Hình ảnh
#1

THÔI HỘ (崔 護)

Thôi Hộ là một thi nhân đời Đường, chưa rõ ngày sinh ngày mất, sống vào khoảng niên đại Đường Đức tông (742 – 805).

Ông tự là Ân công, người quận Bác Lăng, nay là Định huyện, tỉnh Trực Lệ, Trung Hoa. Tương truyền ông vốn là người phong nhã nhưng sống khép kín, ít giao du Về đường khoa cử lại rất lận đận, Mãi đến năm796, niên hiệu Trinh Nguyên, Thôi Hộ mới đậu tiến sĩ, làm tiết độ sứ Lĩnh Nam. Ông nổi tiếng nhờ bài thơ “Đề tích sở kiến xứ”.
 

Tất cả các bài của tác giả Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805):

Đề Đô Thành Nam Trang - Đường thi Trung Quốc - Feb 22, 2016
Ngũ nguyệt thuỷ biên liễu - 五月水邊柳 - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013
Đề Tích Sở Kiến Xứ / Đề đô thành nam trang - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 27, 2013