Dec 04, 2020

Tác giả

Bùi Xuân Phái
Bùi Xuân Phái

Tất cả các bài của tác giả Bùi Xuân Phái:

Bùi Xuân Phái vẽ tranh theo thơ Hồ Xuân Hương - Bài giới thiệu - Dec 10, 2014
Tranh Bùi Xuân Phái - Bài giới thiệu - Mar 20, 2013