Jul 31, 2021

Tác giả

Tư Mã Tương Như - 司馬相如
Hình ảnh
#1
tiểu sử tác giả

Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN) tự Trường Khanh 長卿, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Giỏi về phú, bài "Tử Hư phú" của ông được Hán Vũ Đế rất khen ngợi. Sau khi triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm bài "Thượng lâm phú", rồi được phong một chức quan trong triều đình. Hai bài phú trên của ông có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử thể phú đời Hán. Cả hai bài tả những cuộc săn bắn và du ngoạn của nhà vua, có ngụ ít nhiều ý can gián, nhưng thực tế là "châm biếm một lời, khuyến khích trăm lời", chủ yếu vẫn là phản ánh và ca tụng sự thịnh vượng nhất thời của giai cấp thống trị. Trước kia, các văn nhân phong kiến coi ông ngang hàng với Khuất Nguyên. Tư Mã Tương Như còn được nhắc đến với nàng Trác Văn Quân như là những nhân vật chính trong một thiên tình sử cổ đại.

Tất cả các bài của tác giả Tư Mã Tương Như - 司馬相如:

Khúc Phượng Cầu Hoàng - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 04, 2017
Trường Môn phú 長門賦 - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 04, 2013
Cầm ca kỳ 1 - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 03, 2013