Dec 01, 2020

Tác giả

Phùng Khắc Khoan
Phùng Khắc Khoan (1528-1613), tự là Hoằng Phu, hiệu là Nghị Trai, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng; người kẻ Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạc Thất, trấn Sơn Tây. Ông là con người có khát vọng hào kiệt, nổi tiếng là người có tài năng thơ ca, chí khí hào mại, có cống hiến trên nhiều phương diện như: quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn học... Tác phẩm còn lại twơng đối phong phú, trong số đó có 3 bài từ. Dưới đây là bài hay nhất, Thưởng xuân từ, điệu Thấm viên xuân

Tất cả các bài của tác giả Phùng Khắc Khoan:

Thưởng xuân từ - Điệu Thấm viên xuân - Cổ thi Việt Nam - Jun 23, 2008