Jan 28, 2020

Cổ thi Việt Nam

Thưởng xuân từ - Điệu Thấm viên xuân
Phùng Khắc Khoan * đăng lúc 08:00:22 AM, Jun 23, 2008 * Số lần xem: 1660
賞 春 詞
天 上 陽 回,
人 間 春 至.
又 一 番 新.
蓋 開 泰 乾 坤,
韶 光 郁 郁,
向 陽 光 草,
生 意 欣 欣.
紅 襯 桃 腮,
青 窺 柳 眼,
鶯 簧 蝶 拍 弄 繽 紛.
二 三 子,
遇 到 來 時 節,
風 光 可 人.

這 般 美 景 良 辰,
欲 行 樂 須 及 此 青 春.
聊 問 柳 問 花 香,
攜 紅 袖 一 觴.
一 詠 歌 遏 白 雲,
進 士 打 毬,
侍 臣 陪 宴.
古 來 樂 事 尚 傳 聞,
今 遭 逢,
聖 天 子,
幸 得 致 身.

(nguồn: Changfeng)

Phiên âm:
Thưởng xuân từ
Điệu Thấm viên xuân

Thiên thượng dương hồi,
Nhân gian xuân chí.
Hựu nhất phiên tân.
Cái văn Thái càn khôn,
Thiều quang úc úc,
Hướng dương quang thảo,
Sinh ý hân hân.
Hồng sấn đào tai,
Thanh khuy liễu nhãn,
Oanh hoàng điệp phách lộng tân phân.
Nhị tam tử,
Ngộ đáo lai thời tiết,
Phong quang khả nhân.

Giá ban mỹ cảnh lương thần,
Dục hành lạc tu cập thử thanh xuân.
Liêu vấn liễu, vấn hoa hương,
Huề hồng tụ nhất thương,
Nhất vịnh ca yết bạch vân,
Tiến sĩ đả cầu,
Thị thần bồi yến.
Cổ lai lạc sự thượng truyền văn,
Kim tao phùng,
Thánh thiên tử,
Hạnh đắc chí thân.

Dịch nghĩa:

Khí dương về giời,
Mùa xuân đến nhân gian.
Lại một phen đổi mới.
Xét lẽ, trời đất mở vận thái,
Ánh xuân nồng nàn,
Cỏ cây hướng về vầng thái dương,
Bừng bừng sức sống.
Da đào phô sắc sắc hồng,
Mắt liễu hé chồi xanh.
Chim oanh thổi sáo, lũ bướn đánh nhịp phách,
múa rộn tưng bừng.
Các vị,
Gặp khi tiết đẹp đến,
Phong cảnh say lòng người.

Lúc cảnh đẹp, thời tiết tốt như thế này;
Muốn hành lạc cho kịp thanh xuân này.
Hãy hỏi liễu biếc, hỏi hương hoa;
Tay áo hồng nâng chén rượu.
Cùng vịnh cùng ca cho vang tận làn mây trắng,
Tiến sĩ đánh cầu,
Thị thần hầu yến.
Những việc vui thuở xưa vẫn truyền nghe,
Nay gặp gỡ,
Thánh thiên tử,
May được tiến thân.

Dịch từ:
Thưởng xuân từ
Điệu Thấm viên xuân

Dương khí tràn về,
Xuân quang khắp chốn,
Lại một tinh khôi.
Nghĩ, quẻ Thái mở ra,
Thiều quang lộng lẫy,
Cỏ cây đón nắng,
Vạn vật sinh sôi.
Liễu hé chồi xanh,
Đào phô má đỏ,
Đàn oanh phách bướm rộn muôn nơi.
Nô nức kẻ,
Gặp vẻ xinh nhường ấy,
Nào chẳng say người.

Này đây cảnh đẹp màu tươi,
Mau vui thú kẻo lỡ khắc xuân ngời.
Dạm hỏi liễu, hỏi hoa hương,
Chén rượu vén tay nương,
Xướng ca ngâm, vọng mây trôi.
Tiến sĩ đánh cầu,
Thị thần hầu yến.
Chuyện vui thuở trước vẫn truyền đời.
Nay may gặp,
Thánh thiên tử,
Nhờ đội ơn trời.

(U Cốc Khách dịch)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.