Dec 11, 2019

Tác giả

Đàm Mạnh Huy
Đàm Mạnh Huy huy dam dammanhhuy1981@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Đàm Mạnh Huy:

Nợ Tình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2014
Nhớ Quê / Xa Quê - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012
Anh Mãi Yêu Em - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012