Jul 31, 2021

Tác giả

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguyễn Nhựt Hùng
-Sinh 11/12/1989
-Quê quán :Vũng Tàu
-Hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Hung Nguyen Nhut kaka8pro888@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Nhựt Hùng:

Chùm thơ - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2012