Apr 12, 2024

Tác giả

Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799)
tiểu sử tác giả

Ngọc Hân công chúa (1770-1799) là con gái vua Lê Hiển Tôn, lấy vua Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1786.

Tất cả các bài của tác giả Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799):

Văn tế vua Quang Trung - Phú - Feb 18, 2024
Ai Tư vãn - Trường thiên song thất lục bát - Feb 18, 2024