Dec 02, 2020

Tác giả

Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799)
tiểu sử tác giả

Ngọc Hân công chúa (1770-1799) là con gái vua Lê Hiển Tôn, lấy vua Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1786.

Tất cả các bài của tác giả Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799):

Ai Tư vãn - Cổ thi Việt Nam - Jun 22, 2008