Jun 01, 2023

Tác giả

Ban tiệp dư - 班 婕 妤
Hình ảnh
#1

tiểu sử tác giả

Ban tiệp dư 班婕妤 đời Hán Thành Đế 漢成帝, sống khoảng từ năm 48 trước Công nguyên đến năm thứ 2 sau Công nguyên. Nàng không rõ tên thật, người Lâu Phiền 樓煩 (thuộc tỉnh Sơn Tây 山西 ngày nay), cha là Ban Huống 班彪.

Khi mới vào cung, nàng được Hán Thành Đế sủng ái ban chức tiệp dư (chức cao nhất trong các phi tần), nhưng về sau bị hai chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 tranh giành quyền lực vu oan và bị đuổi ra Thường Tín cung hầu hạ Hoàng thái hậu. Sau khi Thái hậu chết, nàng vẫn phải trông lăng tẩm cho Thái hậu.

Thơ của nàng rất nhiều, song hầu hết đã thất lạc, nay chỉ còn các bài 3 bài Tự điệu phú 自悼賦, Đảo tố phú 搗素賦, và Oán ca hành 怨歌行.


1. Oán ca hành (Thu phiến, Đoàn phiến ca)

Tất cả các bài của tác giả Ban tiệp dư - 班婕妤:

Oán Ca Hành - (Thu phiến, Đoàn phiến ca) - Cổ Thi Trung Quốc - Feb 02, 2016