Jun 01, 2023

Cổ Thi Trung Quốc

Oán Ca Hành - (Thu phiến, Đoàn phiến ca)
Ban tiệp dư - 班婕妤 * đăng lúc 06:26:45 AM, Feb 02, 2016 * Số lần xem: 5152
Hình ảnh
#1

Thể thơ: Hành (thời kỳ: Tần, Hán)

怨歌行(秋扇,團扇歌)

新裂齊紈素,
鮮潔如霜雪。
裁為合歡扇,
園園似明月。
出入君懷袖,
動搖微風發。
常恐秋節至,
涼飆奪炎熱。
棄捐篋笥中,
恩情中道絕。

Oán ca hành (Thu phiến, Đoàn phiến ca)

Tân liệt Tề hoàn tố,
Tiên khiết như sương tuyết.
Tài vi hợp hoan phiến,
Ðoàn đoàn tự minh nguyệt.
Xuất nhập quân hoài tụ,
Ðộng dao vi phong phát.
Thường khủng thu tiết chí,
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt.
Khí quyên khiếp tứ trung,
Ân tình trung đạo tuyệt.

Khúc ca ai oán
(Chiếc quạt thu, Chiếc quạt tròn)
(Người dịch: (Không rõ))

Mới chế lụa Tề trắng
Trong sạch như tuyết sương
Đem làm quạt hợp hoan
Tròn giống hình trăng sáng
Ra vào tay áo vua
Lay động sinh gió mát
Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Nên cất vào góc rương
Nửa đường ân ái tuyệtBan tiệp dư 班婕妤 trong thời Hán Thành đế 漢成帝. Nàng bị hai chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 vu oan nên bị Hán Thành đế đày ra Thường Tín cung hầu hạ Hoàng thái hậu, đau buồn nên viết ra bài thơ này.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.