May 25, 2024

Tác giả

Võ Phiến
Hình ảnh
Võ Phiến
#1

Tiểu sử tác giả

Tên thật Ðoàn Thế Nhơn sinh ngày 30.10.1925 (khai sinh ghi 20.10.1925) tại Trà Bình,Trung Bình,Phù Mỹ, Bình Ðịnh VN Bài đăng đầu tiên trên Trung Bắc Chủ Nhật năm 1943. Bị Cộng sản bắt giam từ 17,10.1952 đến tháng 9.1954. Làm việc trong ngành thông tin và viết cho các tạp chí Mùa Lúa Mới, Bách Khoa...Chủ trương nhà xuất bàn Thời Mới. Ðến Hoa kỳ ngày 3.9.1975. Hiện nay định cư tại Los Angeles USA, kể từ 12.12.1980. Chủ trương tạp chí Văn Học Nghệ Thuật tại Hoa Kỳ. Ðược giải thưởng Văn chương toàn quốc năm 1960 với tác phẩm Mưa Cuối Năm.

Tác phẩm đã xuất bản:

Tiểu Thuyết:

Giã Từ (Bách Khoa Sg 1962)
Một Mình (Thời Mới Sg 1965)
Ðàn Ông (Thời Mới Sg 1966)
Nguyên Vẹn (người Việt, Hoa kỳ 1978)

Truyện Ngắn:

Chữ Tình (Bình Minh Qui Nhơn 1956)
Người Tù (Qui Nhơn 1957)
Mưa Ðêm Cuối Năm (Tự Do Sg 1958)
Ðêm Xuân Trăng Sáng (Nguyễn Ðình Vượng SG 1961)
Thương Hoài Ngàn Năm (Bút Nghiên SG 1962)
Về Một Xóm Quê (Thời Mới, SG 1965)
Truyện Thật Ngắn (Văn Nghệ Hoa Kỳ 1991)

Tuỳ Bút:

Thư Nhà (Thời Mới 1962)
Ảo Ảnh (Thời Mới 1967)
Phù Thế (Thời Mới 1969)
Ðất Nước Quê Hương (Lửa Thiêng Sg 1973)
Thư Gửi Bạn (Người Việt Hoa Kỳ 1976)
Ly Hương (chung với Lê Tất Ðiều NV 1977)
Lại Thư Gửi Bạn (Người Việt 1979)
Quê (Văn Nghệ HK 1992)
Sống Và Viết ( Văn Mới HK 1996)

Thơ:

Thơ Thẩn (An Tiêm 1997)
Dịch Thuật: (dưới bút hiệu Tràng Thiên)

Hăm Bốn Giờ Trong Ðời Một Người Ðàn Bà (của Stefan Zweig Thời Mới Sg 1963)
Các Trào Lưu Lớn Của Tư Tưởng Hiện Ðại (của Andre Maurois, TM 1964)
Truyện Hay Các Nước, tập 1 (cùng dịch với Nguyễn Minh Hoàng, TM 1965)
Truyện Hay Các Nước, tập 2(cùng dịch với Nguyễn Minh Hoàng, TM 1965)
Ông Chồng Muôn Thuở ( của Feodor Dostoivski)

Phê Bình:

Văn Học Miền Nam , tổng quan (1986 tb 1988)
Thơ Miền Nam, tập 1 (1991)
Thơ Miền Nam, tập 2 (1995)
Truyện Miền Nam, tập 1 (1992)
Truyện Miền Nam, tập 2 (1993)
Truyện Miền Nam, tập 3 (1995)
Bút Ký Kịch Miền Nam, tập 1 (1993)
Bút Ký Kịch Miền Nam, tập 2 (1995)

Tiểu Luận:

Tiểu Thuyết Hiện Ðại (ký Tràng Thiên, TM 1963)
Văn Học Nga Sô Hiện Ðại (Tthiên/TM 1965)
Tạp Bút 1 (Thời Mới 1965)
Tạp Bút 2 (Thời Mới 1965)
Tạp Bút 3 (Thời Mới 1966)
Tạp Luận (Trí Ðăng Sg 1973)
Chúng Ta Qua Cách Viết (Giao Ðiểm Sg 1973)
Viết (Văn Nghệ ,HK 1993)
Ðối Thoại (Văn Nghệ, Hkỳ 1993)
Võ Phiến Toàn Tập (Văn Nghệ Hoa Kỳ) gồm 9 cuốn:

Tuỳ Bút 1 (336 trang)
Tuỳ Bút 2 (369 trang)
Tạp Bút (453 trang)
Tiểu Luận (363 trang)
Tạp Luận (350 trang)
Truyện Ngắn 1 (317 trang)
Truyện Ngắn 2 (344 trang)
Tiểu Thuyết 1 (315 trang)
Tiểu Thuyết 2 (400 trang)

.Tiểu sử tác giả
Đến
Sự Chờ Đợi
Tạ Từ Thân Xác
Thu Ca
Vườn Xưa
Về

Tất cả các bài của tác giả Võ Phiến:

THƠ VÕ PHIẾN - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2024
Chiếc Áo Dài Cho Ta Thấy Gió - Tiểu luận - Tạp bút - Dec 08, 2023
Nằm Chơi - Tùy bút - Bút ký - Aug 27, 2023
Giới thiệu nhà văn Võ Phiến - Ký sự - Sep 08, 2022
Một Người , Một Người - Tùy bút - Bút ký - Feb 27, 2017
Gà Gáy Trong Thơ - Tùy bút - Bút ký - Jan 13, 2017
Thơ Dịch ...Dịch Thơ ... - Tiểu luận - Tạp bút - Oct 08, 2016
Tiếng Cựa Mình Của Trang Giấy - Viết về tác giả & tác phẩm - May 26, 2016
Bài Viết Nói Với Em Lớp Sáu (Võ Phiến & Trần Vấn Lệ) - Viết về tác giả & tác phẩm - Nov 16, 2015