Dec 01, 2020

Tác giả

Phương Hà Phương

Phương Hà Phương
Cappenbergerstr. 4
44534 Luenen
Germany
email: phuonghaphuong999@yahoo.de

Tất cả các bài của tác giả Phương Hà Phương:

Tổ Quốc Hôm Nay Xả Láng Chơi - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2010
Giận Bác Hữu Loan - Thơ mới hiện đại VN - Mar 23, 2010
Văn Chương Nợ Nần - Thơ trào phúng - Mar 20, 2010
Xuân Lặng Lẽ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2010
Tiết Xuân Hà Nội - Thơ mới hiện đại VN - Jan 14, 2010
Hôn Hít - Thơ trào phúng - Jan 01, 2010
Cập Bến Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Dec 23, 2009
Váy Ngắn - Thơ trào phúng - Oct 14, 2009
TRÌNH LÀNG - Thơ trào phúng - Oct 12, 2009
A LÔ! ALÔ! - Thơ trào phúng - Oct 07, 2009