Oct 17, 2019

Thơ trào phúng

Hôn Hít
Phương Hà Phương * đăng lúc 05:51:41 PM, Jan 01, 2010 * Số lần xem: 1516


Ngày xưa các cụ yêu nhau
Thích thì chỉ huých là ra một lò
Ngày nay con cháu lắm trò
Râm rê hôn hít qùy bò lung tung
Nhìn vào ta bảo chung chung
Hôn thì khe khẽ hít đừng động.. dâm
Ngoài đường quán xá ầm ầm
Trẻ con lui tới tưởng lầm.. cắn nhau.

Phương Hà Phương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.