Dec 02, 2020

Tác giả

Lạc Tân Vương - 駱賓王 (khoảng 640-684)

tiểu sử tác giả

Lạc Tân Vương 駱賓王 (khoảng 640-684) sinh vào khoảng cuối đời Trinh Quán, Đường Thái Tông. Nổi tiếng về ca hành. Thơ ông đẹp, sinh động. Ông miêu tả cảnh giàu sang, xa hoa của bọn phong kiến quý tộc đương thời rất tài tình. Tính tư tưởng bộc lộ khá rõ nét ở sự căm ghét thói ăn chơi hưởng lạc của bọn quan lại, quý tộc. Thơ ông cũng thiên về hiện thực, không thích lối hào nhoáng phô trương. Bởi chính kiến khác tập đoàn thống trị thời Vũ Hậu, ông bị tù một thời gian. Khi ra tù, văn chương lại càng sâu sắc. Những bài nổi tiếng của Lạc Tân Vương là "Đế kinh thiên" và "Tại ngục vịnh thiền". Cùng với các nhà thơ có tiếng thời Sơ Đường, ông đưa thơ luật buổi đầu của đời Đường dần dần thuần thục và phổ biến. Tác phẩm của ông tập hợp trong "Lạc lâm hải tập".


1. Ức Thục địa giai nhân 3. Dịch thuỷ tống biệt
2. Đế kinh thiên 4. Vịnh mỹ nhân tại Thiên Tân kiều

Tất cả các bài của tác giả Lạc Tân Vương - 駱賓王 (khoảng 640-684):

Dịch Thủy Tống Biệt - Thơ dịch - Sep 08, 2014
Dịch thuỷ tống biệt - 易水送別 - Cổ Thi Trung Quốc - Jun 10, 2008