Nov 30, 2020

Tác giả

Rợ Giao Châu

Sam Nguyen

<thovan1vn@gmail.com>

Tất cả các bài của tác giả Rợ Giao Châu:

Thơ Xuân - Rợ Giao Châu - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015
Nỗi oán hờn diệt chũng - Thơ đấu tranh - Jun 02, 2014
Em, phận bọt bèo trên quê hương - Thơ mới hiện đại VN - Mar 29, 2014
Lũ con hoang về từ địa ngục tháng Tư - Thơ đấu tranh - Nov 03, 2013
Lưỡi hái Công Lý đong đưa… - Thơ đấu tranh - Oct 21, 2013
Hiện Hình - Thơ mới hiện đại VN - Nov 17, 2012
Ngày anh về …đc Ngụy! - Thơ đấu tranh - Nov 17, 2011
Đồ tể Tam Vô tuyệt lộ sinh … - Thơ đấu tranh - Aug 18, 2011
hởi vô cùng bất tận lượng bao dung … - Thơ đấu tranh - Apr 15, 2011
Bên bờ hạnh phúc … trường sinh - Thơ mới hiện đại VN - Aug 01, 2009
Tiếng kêu trong sa mạc ... - Thơ đấu tranh - Jul 23, 2009
Nuốt Lệ Đành Câm Nín: Phụ Tình! - Thơ mới hiện đại VN - Jul 03, 2009
Thuở Loạn Cào Cào - Thơ đấu tranh - Jul 01, 2009
Xứng Đôi … Miền Văn Minh Đỏ - Thơ trào phúng - Jun 25, 2009
Thơ Nọc độc - Thơ đấu tranh - Jun 05, 2009
Lên đường … vẹn một lời thề - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2009
Tiếng thét gào Tự Do / Tháng Tư … dự tiệc ở Ba Đình! - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2009
Ngày mai Công Lý ngự tòa phán xét - Thơ mới hiện đại VN - May 09, 2009
Hãy cúi đầu tạ tội! - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2009
Tâm Tình Ta Cổ Quái ? - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2009
Thơ RỢ GIAO CHÂU - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2009