Sep 23, 2023

Tác giả

Phan Bội Châu (1867 -19400)
Hình ảnh
Sào Nam Phan Bội Châu
#1
Phan Bội Châu - 潘佩珠, Việt Nam

tiểu sử tác giả

Phan Bội Châu 潘佩珠 sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, mất ngày 29 tháng 12 năm 1940, là một nhà cách mạng Việt Nam trong phong trào chống Pháp. Ông đã thành lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Du.

Ông tên thật là Phan Văn San, tự là Hài Thu, bút hiệu là Sào Nam, Thị Hán, Độc Kinh Tử, Việt Điểu, Hàn Mãn Tử, v.v... Ông sinh tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cha là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn

Tất cả các bài của tác giả Phan Bội Châu (1867 -19400):

Tặng ông Thuợng họ Ngô - Cổ thi Việt Nam - Nov 06, 2020
Thiên vấn phú (Hỏi trời) - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2009
Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 1 & 2 - Cổ thi Việt Nam - Mar 03, 2009
Sống (Thủ Vỹ Ngâm) - Đường thi Việt Nam - Mar 03, 2009
Xuất dương lưu biệt - Cổ thi Việt Nam - Jun 10, 2008
Thu dạ đối nguyệt - 秋夜對月 - Cổ thi Việt Nam - Jun 10, 2008
An Mai quân - Cổ thi Việt Nam - Jun 10, 2008