Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Tặng ông Thuợng họ Ngô
Phan Bội Châu (1867 -19400) * đăng lúc 01:15:03 PM, Nov 06, 2020 * Số lần xem: 548
Hình ảnh
#1

 


  

 

       


Tặng ông Thuợng họ Ngô

Ai biết trời Nam hãy có người,
Sịch nghe tưởng ngỡ sấm bên tai.
Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng,
Ngôi quý xem dường dép nửa đôi.
Phơi tỏ cùng trời gan đỏ chói,
Nhá nhem thây kệ mắt đen thui.
Ví chăng kịp lúc làm vai vế,
Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi.

Phan Bội Châu


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.