Dec 02, 2020

Tác giả

Vi Khuê


Vi Khuê còn có các bút hiệu Ðoàn Văn, Nguyễn Thị Bình Thường, Ðào Thị Khánh, tên thật Trần Trinh Thuận, sinh ngày 20-5-1931 tại Thạch Bình, Ngũ Xã, Thừa Thiên. Cử nhân văn chương Việt Hán, nguyên hiệu trưởng trường trung học tư thục Văn Khoa, Ðà Lạt. Chính thức sinh hoạt văn học nghệ thuật từ 1971, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Thi phẩm đã xuất bản: Giọt lệ (1971), Cát vàng (1985), Tặng phẩm tình yêu (1991), Hoa bướm vườn thơ tôi (1994).

Tất cả các bài của tác giả Vi Khuê:

Tiễn Đưa Nguyễn Tất Nhiên - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015
Tống Biệt Hành - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015