Apr 23, 2024

Tác giả

Vi Khuê 1931 - 2018
Hình ảnh
#1
#2


Vi Khuê còn có các bút hiệu Ðoàn Văn, Nguyễn Thị Bình Thường, Ðào Thị Khánh, tên thật Trần Trinh Thuận, sinh ngày 20-5-1931 tại Thạch Bình, Ngũ Xã, Thừa Thiên. Cử nhân văn chương Việt Hán, nguyên hiệu trưởng trường trung học tư thục Văn Khoa, Ðà Lạt. Chính thức sinh hoạt văn học nghệ thuật từ 1971, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Thi phẩm đã xuất bản: Giọt lệ (1971), Cát vàng (1985), Tặng phẩm tình yêu (1991), Hoa bướm vườn thơ tôi (1994).

Cô mất năm 2018

Tất cả các bài của tác giả Vi Khuê 1931 - 2018:

Tống Biệt Hành ( Biệt Ca ) - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2024
Tưởng Niệm Nữ Sĩ Vi Khuê Trần Trinh Thuận (1931 - 2018) - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 06, 2023
Tiễn Đưa Nguyễn Tất Nhiên - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015