Nov 30, 2020

Tác giả

Phạm Cây Trâm
Hình ảnh
Phạm Cây Trâm
#1
ko

Tất cả các bài của tác giả Phạm Cây Trâm:

Vô Ðề Thi & Mối Tình Nước Non huệ thu hoa - Thơ xướng họa - Aug 12, 2020
Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam - huệ thu Xướng - Thơ xướng họa - Aug 18, 2008