Apr 01, 2020

Tác giả

Phạm Cây Trâm
Hình ảnh
Phạm Cây Trâm
#1
ko

Tất cả các bài của tác giả Phạm Cây Trâm:

VÔ ÐỀ - huệ thu hoa PCT - Thơ xướng họa - Dec 31, 2008
Cuối Năm Gửi Bạn Quảng Nam - huệ thu Xướng - Thơ xướng họa - Aug 18, 2008