Jun 23, 2024

Tác giả

Phạm Hồng Hà - dịch giả
Phạm Hồng Hà - dịch giả

Hồng Hà Phạm - phamha2783@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Hồng Hà - dịch giả:

Bức Thư Không Chữ - Chương Y Bình - Thơ dịch - Sep 02, 2023
Khúc Ngâm Về Tình Bạn - Lý Phong Thần - Thơ dịch - Aug 26, 2023
TIẾNG BIỂN - Phương Vĩ Đức (Trung Quốc) - Thơ dịch - Aug 25, 2023
TRĂNG NON Sa Âu (Trung Quốc) - Thơ dịch - Aug 22, 2023