Dec 03, 2020

Tác giả

Đỗ Thu Nương - 杜秋娘
Hình ảnh
#1

Đỗ Thu Nương ( 杜秋娘)
( ? - ? ) - Trung Quốc

Không rõ năm sinh năm mất. Sinh ở Kim Lăng nay thuộc Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Thuở nhỏ nhà nghèo. Nhờ có nhan sắc và tài ca múa nên đươc tuyển vào đội ca múa và làm thiếp cho Lý Kĩ (李錡 :740 – 807) lúc mới 15 tuổi. Lý Kĩ là dòng dõi tôn thất nhà Đường, làm tiết đọ sứ Trấn Hải.Sau Lí Kĩ làm phản và bị giết, bà lại bị đưa vào cung làm nô dịch, nhưng cũng nhờ tài ca múa nên lại được chọn vào đội ca múa cung đình, có dịp biểu diễn cho vua Đường Hiến Tông(778-820) xem. Nhận thấy Đỗ Thu Nương có nhiều tài hoa (ca múa giỏi, làm thơ hay), nhà vua rất sủng ái . Không bao lâu, bà được vua cho cải danh là Thu Phi (秋妃). Sống ở trong cung , bà được các đại thần rất kính nể..Thời Đường Mục Tông (Lý Hằng : 821 – 826), bà được làm cung trung giáo tập và vừa làm bảo mẫu để dạy học cho hoàng tử Lý Thấu (con của Đường Mục Tông). Sau Lý Thấu bị hại, bà thôi ở cung trở về quê quán cho đến khi mất.
Về thơ bà nổi tiếng nhất là bài Kim lũ yĐỗ Thu Nương 杜秋娘 sống vào khoảng tk VIII-IX, người Kim Lăng hay thơ, trước là thiếp của Lý Kỳ 李錡 (tiết độ sứ Trần Hải) từ năm 15 tuổi. Sau Lý Kỳ làm phản bị giết, Đường Mục Tông 唐穆宗 (821-826) đem về làm Cung trung giáo tập.

 

 Kim Lũ Y - Đổ Thu Nương樂府 杜秋娘 金縷衣

勸君莫惜金縷衣, 勸君惜取少年時。 
花開堪折直須折, 莫待無花空折枝。

Kim Lũ Y - Đổ Thu Nương 

Khuyến quân mạc tích kim lũ y 
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì 
Hoa khai kham chiết, trực tu chiết 
Mạc đãi vô hoa không chiết chi 

Áo Kim Tuyến ( Áo Công Danh ) 

Tiếc chi tấm áo công danh 
Chàng ơi trân quý ngày xanh chúng mình 
Bẻ hoa khi nụ đương xinh 
Mai sau hoa rụng trơ tình nhành khô.

Badmonk - Tâm nhiên

http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=7694
__________________

Tất cả các bài của tác giả Đỗ Thu Nương - 杜秋娘:

Kim lũ y - 金縷衣 - Cổ Thi Trung Quốc - Jun 10, 2008