Apr 08, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Kim lũ y - 金縷衣
Đỗ Thu Nương - 杜秋娘 * đăng lúc 01:36:32 AM, Jun 10, 2008 * Số lần xem: 1848
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Trung Đường)

金縷衣

勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時;
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。
Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
----
Áo kim tuyến
Không rõ người dịch

Áo vàng chàng tiếc mà chi
Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai
Hoa xinh phải bẻ liền tay
Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.