DUYÊN THƠ
(Nhất vận)

Cho thuyền ghé bến bến sông thơ
Dạo khúc tri tình cạn chén thơ
Gió mát trời thanh dòng nước biếc
Mây thưa nguyệt rạng cảnh đêm thơ
Thi đề lá thắm thêu duyên bút
Chữ mắc thoi vàng dệt ý thơ
Gửi lại trong nhau ngàn chất ngất
Đăm chiêu huyển ngữ với hồn thơ
                                                   
Chiêu Quân


NHỊP CẦU KẾT NỐI
(Bài họa)

Nhịp cầu kết nối, nối duyên thơ
Bạn hữu trăm miền xướng họa thơ.
Mặt nước ca ngân say khúc nhạc
Sườn non sáo vọng đắm lời thơ
Thi Nương ngẩn dạ nghiêng bầu rượu
Lữ khách say lòng mở túi thơ.
Khí cốt giang hồ càng tỏ rạng
Dễ gì quên được mối tình thơ
                                               
Huy Vu 04/01/2019