Dec 03, 2020

Tác giả

Lâm Chiêu 林昭
Hình ảnh
#1


Lâm Chiêu 林昭 (1932-1968) là nữ sĩ hoạt động đòi tự do nhân quyền, tên thật là Bành Lệnh Chiêu 彭令昭, quê Tô Châu, Giang Tô. Năm 1957 tại đại học Bắc Kinh, bà tham gia đòi nhân quyền, chống Mao Trạch Đông, bị bắt tù năm 1960. Trong ngục, bà viết nhật ký và huyết thư phản đối, hoạ thơ của Mao Trạch Đông theo lối chống đối. Năm 1968, bà bị xử tử bí mật trong tù.

 

Tất cả các bài của tác giả Lâm Chiêu 林昭:

Lâm Chiêu ngục trung thi / Bi phẫn thi - Đường thi Trung Quốc - Sep 05, 2020
Huyết Thi đề y trung / Chiếm lĩnh Nam Kinh - Đường thi Trung Quốc - Sep 05, 2020