Dec 03, 2020

Tác giả

Huyền Kiêu

Huyền Kiêu Bùi Lão Kiều

Huyền Kiêu (1915 - 8/1/1995) tên thật là Bùi Lão Kiều, nguyên quán tỉnh Hà Đông, ngụ ở Hà Nội. Những năm 40, ông viết văn, làm thơ, cộng tác với các báo ở Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông tản cư ra chiến khu, công tác ở chi hội Văn nghệ Liên khu III. Sau hiệp định Genève ông hồi cư về Hà Nội, công tác ở tạp chí Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Văn học, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đến năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất (1976), ông vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh tới khi mất.

Tác phẩm:
- Hồ Chí Minh, tinh hoa dân tộc
- Sang xuân (1960)
- Mùa cây (1965)
- Bầu trời (1976)


 

 

 

 

Tất cả các bài của tác giả Huyền Kiêu:

Tương Biệt Dạ & Tình sầu - Thơ cận đại VN - Aug 21, 2020