May 15, 2022

Tác giả

Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814)
tiểu sử tác giả

Thi sĩ Mạnh Giao 孟郊 (751-814) sống vào thời Trung Đường (cùng thời với Bạch Cư Dị, Hàn Dũ, Giả Đảo, Thường Kiến, Thôi Hộ...). Mạnh Giao tự là Đông Dã, sinh quán tại Vũ Khang, Hồ Châu (nay là huyện Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang). Công danh khá lận đận, đi thi nhiều lần không đỗ, mãi đến năm 46 tuổi mới đỗ được tiến sĩ và năm 50 tuổi mới được bổ làm huyện úy Lật Dương (tỉnh Giang Tô), một chức quan nhỏ mà ông không màng tha thiết. Cảnh nhà nghèo túng quẫn, cuộc đời không lấy gì vui, nên thơ của ông thường châm biếm chê bai giới quý tộc quan liêu, lột tả nỗi niềm ta oán của giới trí thức không gặp thời như cảnh ngộ của ông, hoặc nỗi bất công của những người dân nghèo lao động tay lấm chân bùn. Tác phẩm của ông còn lưu truyền cho hậu thế là "Mạnh Đông Dã" gồm 2 tập thơ. Thơ của ông gồm khoảng hơn bốn trăm bài nhạc phủ và cổ thi. Ông rất thận trọng, cân nhắc trong việc lựa chọn chữ nghĩa, ý từ, làm nhiều bài thơ rất khúc chiết, sâu sắc, khó hiểu. Bài thơ Du tử ngâm của ông là một ngoại lệ, là một bài thơ hay với lời lẽ giản dị, chân thật và dễ hiểu. Hàn Dũ đã mô tả tài năng về thơ của Mạnh Giao như là con ngựa bất kham, thông suốt kim cổ.


1. Cổ biệt ly 4. Du tử ngâm 7. Tống viễn ngâm
2. Cổ oán biệt 5. Liệt nữ tháo
3. Chức phụ từ 6. Quy tín ngâm

Tất cả các bài của tác giả Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814):

Du Tử Ngâm - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 06, 2018
Liệt nữ tháo - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013
Chức phụ từ - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013
Tống viễn ngâm 送遠吟 - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013