May 30, 2020

Đường thi Trung Quốc

Tống viễn ngâm 送遠吟
Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814) * đăng lúc 10:32:28 PM, Mar 27, 2013 * Số lần xem: 1380
Hình ảnh
#1

送遠吟

Tống viễn ngâm

Khúc ngâm tiễn người đi xa (Người dịch: Nguyễn phước Hậu)

河水昏復晨,
河邊相送頻。
離杯有淚飲,
別柳無枝春。
一笑忽然斂,
萬愁俄已新。
東波與西日,
不惜遠行人。

Hà thuỷ hôn phục thần,
Hà biên tương tống tần.
Ly bôi hữu lệ ẩm,
Biệt liễu vô chi xuân.
Nhất tiếu hốt nhiên liễm,
Vạn sầu nga dĩ tân.
Đông ba dữ tây nhật,
Bất tích viễn hành nhân.

Sông nước đêm sáng dần
Bến sông tiễn bao lần.
Chén đưa rơi lệ uống
Liễu tiễn chẳng cành xuân.
Nụ cười vừa chợt tắt
Tức khắc vạn sầu dâng
Sóng đông ngày tàn nhạt
Người đi không ngại ngần.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.