Jul 22, 2024

Tác giả

Hạ Quốc Huy
Hình ảnh
#1
#2

 

Hạ Quốc Huy

 

 

Họa , nhà thơ, , tên thật Hạ Quốc Huy. Sinh năm 1947, tại Quảng Nam. Cựu quan Việt Nam Cộng Hoàphục vụ  tại  Tiểu  đoàn 10 chiến tranh chính trị  tại Đà Nẵng.Tốt nghiệp  Cao đẳng Mỹ Thuật Huế  năm  1968. Tốt  nghiệp Phạm Hội Họa  điêu khắc Quốc Gia Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh năm 1969. .Sau 1975  bị  tập  trung  cải tạo tại Hòa Cầm, Hiệp Ðức, Kỳ Sơn, Phú Ninh, Quảng Nam.Vượt ngục vượt biển thành công. Hiện định tại California từ năm 1979.

" Được biết, Sư Trưởng Hạ Quốc Huy là một Hanshi Karate 9 Dan Black Belt từ năm 1995, 8 Dan Shorin Ryu Karate, 7 Dan Okinawan Traditional Weapons… hiện là Hội trưởng Tổng hội Tương Trợ Take No Uchi Suzucho Karatedo Thế Giới. Cũng là Sư Trưởng Chưởng môn sáng lập Quyền Đạo Võ Công, một môn phái kết hợp mọi tinh hoa võ thuật, hình thành lòng yêu nước của Chưởng Môn họ Hạ qua hệ thống Anh hùng quyền và Sơn Hà quyền độc đáo của ông.

Đây là một nhân vật chính danh Karate, Ông nguyên là cao đồ Trưởng Tràng đầu tiên của Sư tổ Linh Mộc Trường Trị từ thập niên 60 của thế kỷ trước, được vinh dự đích thân cố Võ Sư Choji Suzuki tấn phong và trao tín phù Tưởng Tràng khi ông còn là sinh viên Quốc Gia Mỹ Thuật ở Huế.

Ngoài là một Hanshi Karate ông còn là một thi sĩ và họa sỹ và cũng là cựu sĩ quan QLVNCH, ở tù CS và vượt ngục."
(https://vietbao.com/a207894/grand-master-ha-quoc-huy)

Từng được các giải thưởng văn nghệ  toàn quốc bộ môn hội họa : 1970, họa phẩm Bia  Ðá  Quê Hương 1971, họa phẩm Tráng Còn Ðâu , 1973: họa phẩm Bên Cạnh Mùa Ðông , 1974: họa phẩm Cổ Thành Ngày Trở Lại 

 

    Tác phẩm đã xuất bản :

    Đã in: Cỏ Dao Mảnh Ngọc Hồng Vỡ và Yên Ngưa Nồng tại cơ sở ấn loát ban Ấn Họa Tiểu Đoàn 10 CTCT.

    Còn sách võ nhiều cuốn đã in đầu năm 1975 (nhà in Tân Quang Sở Sài Gòn in một loạt 3 cuốn.    

     Những sách viết về huấn luyện chuyên môn đã in :  Kỷ  Thuật  Karate , Bài  Quyền Karate Karate Quyền Pháp .     

    sách chưa in: Quán Ngựa hồng (kịch thơ), Ca Dao, Mảnh Ngọc Hồng Vỡ Và Tiếng Vọng Của Hư Vô (thơ) Mê Khúc Trên Mạc lộ (thơ)  

    Có thơ đăng trên các tuyển tập :

    Thơ Văn 90 Tác Gỉa Việt Nam Hải Ngoại 75-81(Văn Hữu 1982), Thơ Văn  Việt  Nam  Hải  Ngoại  (Sông Thu 1985)    Các Tuyển Tập Quảng đà  (Sông Thu  Hoa Kỳ)
                        Mọi chi tiết liên lạc xin gọi (714) 636-8880.

 

Tất cả các bài của tác giả Hạ Quốc Huy:

Mùa Thu Trên Cao - Tùy bút - Bút ký - Jan 07, 2024