Sep 24, 2017

Tác giả

Hạ Quốc Huy
Hình ảnh
#1
#2

 

Hạ Quốc Huy

 

Họa , nhà thơ, , tên thật Quốc Huy. Sinh năm 1947, tại Quảng Nam. Cựu quan Việt Nam Cộng Hoàphục vụ  tại  Tiểu  đoàn 10 chiến tranh chính trị  tại Đà Nẵng.Tốt nghiệp  Cao đẳng Mỹ Thuật Huế  năm  1968. Tốt  nghiệp Phạm Hội Họa  điêu khắc Quốc Gia Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh năm 1969. .Sau 1975  bị  tập  trung  cải tạo tại Hòa Cầm, Hiệp Ðức, Kỳ Sơn, Phú Ninh, Quảng Nam.Vượt ngục vượt biển thành công. Hiện định tại California từ năm 1979. trưởng Việtnam Quyền Ðạo tại Hoa Kỳ (đệ bát đẳng huyền  đai Japan Karate, đệ thất  đẳng huyền  đai Okinawate).Từng được các giải thưởng văn nghệ  toàn quốc bộ môn hội họa : 1970, họa phẩm Bia  Ðá  Quê Hương 1971, họa phẩm Tráng Còn Ðâu , 1973: họa phẩm Bên Cạnh Mùa Ðông , 1974: họa phẩm Cổ Thành Ngày Trở Lại

 

Tác phẩm đã xuất bản :

Chưa in tác phẩm văn học, nghệ thuật . Những sách viết về huấn luyện chuyên môn đã in :  Kỷ  Thuật  Karate , Bài  Quyền Karate Karate Quyền Pháp .

sách chưa in: Quán Ngựa hồng (kịch thơ), Ca Dao, Mảnh Ngọc Hồng Vỡ Tiếng Vọng Của (thơ) Khúc Trên Mạc lộ (thơ)

 

thơ đăng trên các tuyển tập :

Thơ Văn 90 Tác Gỉa Việt Nam Hải Ngoại 75-81(Văn Hữu 1982), Thơ Văn  Việt  Nam  Hải  Ngoại  (Sông Thu 1985)    Các Tuyển Tập Quảng đà  (Sông Thu  Hoa Kỳ)

 

Tất cả các bài của tác giả Hạ Quốc Huy:

Thôi Cười Cho Em Vui - Thơ mới hiện đại VN - Sep 18, 2017
Biến Thành Con Vượn Hú - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2017
Điên Nam, Rao Bắc - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2017
Môi Hôn Trên Bát Rượu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2017
Kẻ Cắm Thề - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2017
Mẹ bên rừng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 21, 2017