Dec 01, 2020

Tác giả

Thùy Châu

Thùy Châu

 

 

Tên: Nguyễn Văn Lợi

Sinh năm 1944

Quê: Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng Trị.

Cựu học sinh Nguyễn Hoàng 1957 - 1964

Cựu Sĩ Quan QL/ VNCH

Định cư tại Houston, Texas, USA

Thùy Châu Nguyễn văn Lợi


Tất cả các bài của tác giả Thùy Châu:

Huế Trong Nỗi Nhớ / Mai Tôi Đi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2020
Bên Mái Trường Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2020
Em Ở Đâu ? - Thơ mới hiện đại VN - May 23, 2020
Đồi Xưa Nhớ Bạn - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2020
Cánh Phượng Hồng - Thơ mới hiện đại VN - May 14, 2020
Hồn Bè Bạn Nơi Đâu ! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2017
Nhớ Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Ngày Giỗ Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2017
Nợ Mai Sau ! - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2017
Uống Rượu Bên Mộ Bạn - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2017