Nhớ Bạn

 


 

Ngồi một mình mà tưởng như có bạn

Uống cùng nhau để nhớ chuyện ngày xưa

Sau hành quân chén nầy thêm chén nữa

Lảng quên đời trong quán nhỏ chiều mưa

 

Mầy nhớ không sao bao ngày giong ruổi

Thân trở về như lá úa mùa Thu

Dăm trái cóc lương khô cùng rượu đế

Nốc cho đời quên hết những  âm u

 

Nói như ai mình sinh nhầm thế kỷ

Hơn nửa đời may rủi với binh đao

Đồi chinh nhân năm tháng bên chiến hào

Ngày rừng núi đêm hỏa châu là bạn

 

Giờ nơi đây tháng năm sầu khô cạn

Nợ tang bồng dang dở nhớ bạn thân

Đời say men cho quên hết phong trần

Chỉ còn lại những cận kề chiến hủu

 

Mầy thấy không cuộc đời đâu vỉnh cửu

Ngoài tình nạn như thủ túc chúng ta

Bóng hình ai không gian bổng nhạt nhòa

Men rượu cay hay lệ buồn đang chảy

 

Làm sao quên những bạn thân ngày ấy

Phút tan hàng đã phiêu bạt nơi nơi

Đứa xuôi tay đứa biền biệt phương trời

Thằng ở lại ngậm ngùi thương quá khứ

 

Tau ngồi đây chiều nay thân viễn xứ

Uống một mình nơi gác trọ nhìn mưa

Nhớ thương mầy thương chiến hửu ngày xưa

Bai đồng đội của một thời chinh chiến

 

Thùy Châu
(20/7/3015) .