Dec 01, 2020

Tác giả

Phan Phụng Thạch
Hình ảnh
#1
#2
Nhà thơ PHAN PHỤNG THẠCH
Tên thật: Phan Ngọc Thạch, sinh năm 1942.

Quê quán Đạo Đầu, Triệu Phong, Quảng Trị

Mất ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Đà Nẵng

Có thơ đăng trên Văn, Bách Khoa, Nghệ Thuật từ 1964

Từng dạy học, viết báo với bút hiệu Phan Thu Hạ.

Chủ trương nhà xuất bản Hạnh Nhơn.

Tác phẩm đã in LƯU BÚT MÙA HẠ.

Tác phẩm chưa kịp in: Mơ Hồ Sương Khói, Tình Của Tuổi Ba Mươi...

Cựu Giáo Sư Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.

Tất cả các bài của tác giả Phan Phụng Thạch:

Sau Cơn Bão Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
Bàng Bạc Tình Quê - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2017
Giã Từ Tháng Hạ/ Trong Nắng Hạ Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 07, 2017
Sân Trường Nắng Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 24, 2017
Tháng Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 07, 2017
Nắng Hạ Tình Phai - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2017
Lưu Bút Mùa Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2017
Bài Thơ Làm Khi Uống Rượu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2017
Lời Giã Từ Cuối Năm - Thơ mới hiện đại VN - May 30, 2017
Khi Về Quảng Trị - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2017
Năm Tháng Mù Sương - Thơ mới hiện đại VN - May 16, 2017
Con Đường Áo Lụa - Thơ mới hiện đại VN - May 08, 2017