Bàng Bạc Tình Quê

(Gửi L.T.Mai, quả tim của ta)


Có phải rừng dương đã hết xanh?
Và như phương ấy khói xây thành?
Thương quá tóc em chiều gió lộng
Sợi nhớ sợi buồn trong nắng hanh

Bây giờ đã giữa thu rồi nhỉ!
Lá rụng vàng trên những ngả đường
Ta biết mắt em sầu cô lý
Lòng ta cũng vọng một quê hương

Ta muốn hồn ta thành chút nắng
Cho em sưởi ấm những buồn thương
Tình quê bàng bạc chiều mây trắng
Thôi nhé! chờ xong một chiến trường...

Rồi mai trở lại khung trời cũ
Chân dẫm lên trên gạch Cổ Thành
Giữa những hoang tàn ta sẽ nhủ
Dù sao còn cỏ mọc xanh xanh


Phan Phụng Thạch
(Malteser Hospital 11-72)


 ___

 (*) Tân Phong: Xã Tân Phong, huyện Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu nơi có nhà thờ Tắc Sậy.