Jan 28, 2020

Tác giả

Lê Hải Phòng
Email balangson1234@yahoo.com
Họ Tên Lê Hải Phòng
Thành phố Garland

Tất cả các bài của tác giả Lê Hải Phòng:

Tế sống cho trọn lòng thủy chung Rô - Thơ đấu tranh - Dec 09, 2016
Em gái Hà Nội ơi ! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2016
Các em đến - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2016