Jun 04, 2020

Thơ đấu tranh

Tế sống cho trọn lòng thủy chung Rô
Lê Hải Phòng * đăng lúc 07:49:58 PM, Dec 09, 2016 * Số lần xem: 571
Hình ảnh
#1

Theo chân ông Rô ông ơi
Nhân dân khắp nước tiển mời đưa đi
Bảy mươi năm già khù khì
Ung thư ruột, não ngồi lì khổ dân
Nuôi ông tốn thuốc, nợ nần
Càng sống đất nước triệu phần đắng cay
Ông phá, ông đạp, ông xây
Ông sai ,ông sửa, ông đày đọa ai
Hệ thống chằng chịt kẻm gai
Kẹp xương hút máu hình hài Việt Nam
Ông chỉ nói đếch biết làm
Cướp đất , nhũng lạm tham lam ngập trời
Miền Trung khốn khổ ông cười
Ngồi trong cung điện vui chơi tượng vàng
Trốn chui như kẻ ở hang
Formosa bỏ mặc nước,làng tự lo
Ông quen bán bến bán bờ
Ham nghề kiếm chác chơi trò nội xâm
Giỏi dâng hương giỏi nựng cằm
Vuốt râu xác thúi quanh năm suốt đời
Mơ thiên đường xa cuối trời
Bao nhiêu chó chạy lại ngồi rỉa lông
Sủa Tây sủa Đông lòng vòng
Để dân tế sống trọn lòng "thủy chung "(1)

Lê Hải Phòng
(1)Xin mượn chữ CT Ngân ghi trong sổ tang chàng Phi Đen

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.