Dec 04, 2020

Tác giả

Người San Jose
L i Nguy n V n

quandannambo@yahoo.com.sg

Tất cả các bài của tác giả Người San Jose:

Đưa em rời xứ Vô Thường./ Hồn Quê - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2016